Ligji per Urdhrin e Mjekeve

Faqa zyrtare per Urdhrin e Mjekeve ne Republiken e Shqiperise.                                                                                                        Ketu mund te merrni informacionin e nevojshem:

http://www.urdhrimjekeve.org.al/

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657