Lista e institucioneve

LISTË E INTITUCIONEVE/ ORGANIZMAVE TË LIDHURA  ME SPITALIN RAJONAL VLORË

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657