Poliklinika

Urgjenca e Spitalit te Vlores, e cila piken kryesore te saj e ka ne Polikliniken qendrore, eshte ne dospozicion te plote. 
Ne cdo kohe, qytetareve u jepet sherbimi i kerkuar.

Drejtori i komanduar i spitalit te Vlores Aleksander Cami.

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657