Drejtori

 

Drejtore  Znj. Brunilda Mersini. 

 

Ka mbi 20 vjet pune si mjeke prane Spitalit Rajonal Vlore. Shquhet për aftësi të shkëlqyera drejtuese, menaxhimi, koordinimi dhe ide inovatore. Që prej muajit Shkurt 2014  drejton Spitalin Rajonal Vlore, në postin e drejtores se ketij institucioni.  

Znj. Mersini është diplomuar në Universitetin e Tiranës, Fakulteti Mjekesise.

Specializim Obsetrike-Gjinekologji Tirane.

Master ne Universitetin e Tiranes.

Ka mare titullin Doktor i Shkencave  Mjekesore  ne Universitetin e Tiranes.

           
Znj. Mersini zotëron shumë mirë tre gjuhë të huaja, Anglisht, Frëngjisht dhe Italisht.
Profilin e saj profesional e karakterizon aftësia për të gjetur zgjidhje efektive, që synojnë rritjen e performancës së ekipit, për të realizuar sfidat, dhe për të qënë promotor i punës në grup. 

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657