Investimet e mëdha që po ndërmerren për fuqizimin e spitaleve me aparatura të teknologjisë së lartë

Sot në Vlore për investimet e mëdha që Qeveria po ndërmerr për fuqizimin e spitaleve rajonale me aparatura të teknologjisë së lartë.

Në spitalin rajonal të Vlorës janë instaluar
▫️mamografi e re
▫️grafi dixhitale
▫️grafi e lëvizshme
▫️aparati i ri i anestezisë në sallat e operacionit
▫️ inkubatorë të rinj në neonatologji dhe një sërë aparaturash moderne me vlerë 608 mijë euro

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657