Spitali Rajonal Vlore me pavion të ri. Okulistika realizon vizita të vështira në sy,

Spitali Rajonal Vlore me pavion të ri. Okulistika realizon vizita të vështira në sy,

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657