Repartet

Banka e Gjakut

Dhuroni gjak, shpetoni jete!

Çdo ditë spitalit të Vlores i duhen njësi gjaku për transfuzione dhe ndërhyrje kirurgjikale. Sezoni turistik është koha kur nevojat për gjak rriten për shkak të aksidenteve dhe dhurimet ulen, si pasojë e pushimeve. Ndaj bashkojuni nismës për të dhuruar gjak, pranë bankës së gjakut në Spitalin Rajonal Vlore. Fëmijët talasemikë dhe të rritur të prekur nga anemia mesdhetare, kanë nevojë për ju që të qëndrojnë në jetë. Dhjetra të aksidentuar, që operohen në...

Laboratori

Laboratori i Spitalit Rajonal Vlore eshte njesi e rendesishme funksionale ne aktivitetin ekzaminues, diagnostikues dhe trajtimin e patologjive te ndryshme.

Aktiviteti i laboratorit konsiston ne nje numer te madh ekzaminimesh qe ky laborator kryhen ne sherbim te komunitetit.

 Laboratori i Spitalit Rajonal Vlore, per vite me radhe ka pas mungesa ne aparatura dhe ka qene ne kushte jo te pershtatshme me tavolina jashte funksionit per t’i mbajtur ato. Gjate vitit...

Urgjenca

Krijimi i repartit te urgjences si prioritet i punes per permisim te kapaciteteve operacionale te ekipit mjekesor per te nderhyre ne kohe per pacientet me semundje akute.

     OBJEKTIVAT:

1 Te krijohet koncepti i repartit te urgjences dhe te arrihet funksionimi i ketij reparti ne kapacitet  te plote.

2.Te kompletojme me aparatura te domosdoshme repartin e urgjences per cilesi sherbimi.

3.Te permisojme ndjeshem komunikimin...

Kirurgjia

Reparti i terapise intensive ofron nje sherbim te specializuar, cilesor te urgjencave te ndryshme. Perfshiun urgjenca kirurgjikale, operacione te planifikuara , politrauma, urgjenca : abdominale, kranio-cerebrale, te extremiteteve, fractura, semundje cerebrovasculare te renda , koma , infarkte, shock kardiogjen , crregullime ritmi, patologji infektive te renda ,intoxikacione suicidole forma te renda , patologji pulmonare soturim te ulet O2 , respracion te drejtuar, obs-gjinekologjike forma...

Ortopedia

Me nje aktivitet konkurues me klinikat universitare. Ne sherbimin tone realizohen te gjitha operacionet e traumes te shkalles dhe veshtiresise se larte.

Protezime parciale dhe totale, kokso-femorale

Endoskopia e gjurit (artroskopia)

Reanimacioni: Funksionon me 12 shtreter si reanimacion polivalent. Ushtrojne aktivitetin e tyre 5 mjekë anesteziologe – reanimator. Sherbimi eshte i pajisur me Monitor – Aspirator – Defribilator – Respirator mekanik. Eshte padyshim nje nga...

Patologjia

Reparti i sherbimit te Patologjise Ofron;

-Konsultat me mjeket specialist per pacientet e hospitalizuar shtrimet e reja.

Orari 8:30-9:30

-Vizitat e pacienteve te hospitalizuar.

Orari 9:30-11

-Ekografi kardiake per pacientet ambulatory me rekomandim nga mjeku specialist I Poliklinikes Qendrore.

Ditet e marte te premte ora 11.

Patologjia

Ushtrojnë aktivitetin këto shërbime në 80 shtretër:

Kardiologjia...

Pediatria

Reparti I Sherbimit Pediatri

-Sherbim 24ore me mjek Pediater specialist

-Sherbim Reaminacioni me mjek Reaminator

-Sherbim Pediatrik somatic me mjek te specializuar

 

Konsultat per femijet e hospitalizuar dhe hospitalizimet e reja nga te gjithe mjeket e Repartit

Ora 7:30-14:30

Konsultat per hospitalizimet e reja, behen nga mjeku I dhomes perkatese

Konsulta per femijet e sherbimit Ambulator

Informacion nga mjeket per femijet e...

Materniteti

Reparti I Maternitetit funksionon brenda spitalit me 80 shtretër . Ushtrojnë aktivitetin e tyre 10 mjekë obstetër – gjinekologë. 

Priten rreth 1500 lindje në vit. Funksionon salla e operacionit për operacione gjinekologjike dhe 

obstetrikale si: kiste, fibromioma, sexio etj.

Urgjenca gjinekologjike

Operacionet bëhen me laparatomi. Funksionon shërbimi i Kolposkopisë, ECHO-Grafi për moshën e 

barrës, fluximetria, percaktim seksi dhe profili biomterik.

...

ORL - Okulistike

Ne repartin Orl-okulistike Ushtrojne aktivitetin 3 mjekë Otojater, 3 Okuliste dhe 1 Kirurg maksilofacial.

Kryhen operacione te natyrave te ndryshme – tonsilektomi – adenektomi – deviation septinazi, plastika te veshit dhe traumat, 

trupat e huaj ne rruget e frymemarrjes.

Okulistet realizojne operacione te kataraktit me lente me metoden klasike dhe FACO, dakrocistite. 

Mjekohet glaucoma dhe percaktimi I fushes vizive.

KIRURGJIA MAKSILOFACIALE

Kryhen...

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657