Artikuj

Denonco

Denonco per cdo rast  perfshirje ose nxitjes apo kerkese per perfshirje e punonjesve te administrates shteterore ne veprimtari politike apo ne mbeshtetje te nje partie poliktike ose kandidati ne zgjedhje ne adresen e email ose ne numrin e telefonit qe jane me poshte, ju lutem na kontaktoni.

E-mail : spitalivlore@shendetesia.gov.al

Tele: +3553322657

VENDIMI/ Të gjitha ndalesat dhe ndëshkimet ndaj administratës për zgjedhjet

 

Këshilli i Ministrave ka miratuar ditën e sotme vendimin për ngritjen e një Task-Force që do të bëjë të mundur monitorimin e Administratës Publike në fushatën zgjedhje.

Task-Forca do të drejtohet nga zv/Kryeministrja Mandija. Më poshtë është edhe vendimi i plotë.

V E N D I M

PËR MARRJEN E MASAVE DHE MONITORIMIN E VEPRIMTARISË, SJELLJES APO PËRDORIMIT TË BURIMEVE NJERËZORE, FINANCIARE DHE LOGJISTIKE TË ADMINISTRATËS SHTETËRORE, GJATË PROCESIT ZGJEDHOR PËR ZGJEDHJET NË KUVENDIN E SHQIPËRISË PËR VITIN 2017

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 3, pika 7, 63, pika 4, 78, pika 5, e 88, të ligjit nr.10019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, të ligjit nr.9131, datë 8.9.2003, “Për rregullat e etikës në administratën publike”, të ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, dhe të ligjit nr.9000, datë 30.1.2003, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Ministrave”, me propozimin e Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave

 

V E N D O S I:

Për herë të parë, proteza ortopedike falas në spitalin rajonal të Vlorës

Spitali Rajonal i Vlorës është spitali i parë jashtë Tirane, deri më tani, i cili ofron #FALAS për pacientët që kanë nevojë protezë ortopedike. Deri më sot, janë rreth 15 pacientë të Qarkut të qytetit bregdetar që kanë përfituar nga ky shërbim.

Kujdes dhe shërbim cilësor shëndetësor për pacientët e Spitalit Rajonal Vlorë

Spitali rajonal i Vlorës ka tashmë dy mjedise krejtësisht të reja në shërbimin e Patologjisë. Të sëmurët kardiakë, por edhe pacientët që vuajnë nga sëmundjet neurologjike, do të mund të shërbehen më mirë për specifikat e patologjive të tyre, falë ndërhyrjeve për përmirësimin e këtyre mjediseve. 

Kujdes dhe shërbim cilësor shëndetësor për pacientët e Spitalit Rajonal Vlorë

Ministri i Shëndetësisë z. Ilir Beqaj inspekton shërbimet e patologjisë, paliativin, maternitetin dhe sallën e lindjes në Spitalin Rajonal të Vlorës

- Të sëmurët kardiakë dhe ata me sëmundjet e neurologjike do të asistohen më mirë për specifikat e sëmundjeve të tyre, falë ndërhyrjeve për përmirësimin e këtyre mjediseve

- I gjithë shërbimi i sëmundjeve të brendshme përfiton edhe nga programi i konsolidimit të shërbimit laboratorik.

Vlorë, 17/12/2016 –  Nga sot, në spitalin rajonal të Vlorës ka dy mjedise krejtësisht të reja në shërbimin e Patologjisë. Të sëmurët kardiakë, por edhe pacientët që vuajnë nga sëmundjet neurologjike, do të mund të shërbehen më mirë për specifikat e patologjive të tyre.

Ministri i Shëndetësisë z. Ilir Beqaj, i shoqëruar edhe nga kryetari i Bashkisë së Vlorës, z. Dritan Leli dhe Drejtorja e spitalit rajonal, Dr. Bruna Mersini, inspektuan mjediset e reja.

Z.Beqaj: Më shpejt dhe më pranë qytetarëve.

MINISTRI I SHËNDETËSISË ILIR BEQAJ PREZANTON SISTEMIN E RI TË ORGANIZIMIT TË SHËRBIMIT TË URGJENCËS NË QARKUN E VLORËS

- ME SISTEMIN E RI, NJË AUTOAMBULANCË U SHËRBEN 22 MIJË BANORËVE, NGA RAPORTI 1 ME 54 MIJË QË ISHTE MË PARË NË QARKUN E VLORËS​

- SHËRBIMIT TË URGJENCËS NË VLORË I SHTOHEN 11 INFERMIERË DHE 4 SHOFERË TË RINJ

VLORË, 05/12/2016 – FALË RIORGANIZIMIT NË TERRITOR TË URGJENCËS MJEKËSORE, QYTETARËT E QARKUT TË VLORËS DO TË PËRFITOJNË TASHMË NJË SHËRBIM MË CILËSOR DHE MË TË SHPEJTË. RISHPËRNDARJA DHE SHTIMI I NUMRIT TË AUTOAMBULANCAVE, SI EDHE RRITJA E NUMRIT TË PERSONELIT ME INFERMIERË DHE SHOFERË DO TË MUNDËSOJË FUNKSIONIMIN ME KAPACITET TË PLOTË DHE EFIÇENCË TË LARTË TË KËTIJ SHËRBIMI NË KËTË QARK.

Pages

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657