Artikuj

Java Botërore e Glaukomës

Java Botërore e Glaukomës

Foto gjate njerit prej operacioneve te glaukomes ne Pavionin e ORL – Okulisitikes ne Spitalin Rajonal te Vlores. 
Kirurg : Edmond Isufaj

Njoftime

FONDI I PYETJEVE  PËR VLERËSIMIN E NJOHURIVE DHE AFTËSIVE TË PERSONELIT INFERMIEROR NË KUJDESIN SHËNDETËSOR.

Ministria e Shëndetësisë publikon fondin e pyetjeve për testimin e infermierëve.

1. Aparati Lokomotor.doc

Ne Gazeten Telegraf

Ne Gazeten Telegraf : Drejtoresha Mersini dhe Spitali Rajonal Vlore ne gadishmeri te plote per te perballur situatat dhe urgjencat.

Spitali Rajonal Vlore po gjendet prane komunes Novesele per gjendjen emergjente qe eshte krijuar. Spitali i Vlores eshte ne gadishmeri te plote per cdo vershtiresi qe do te krijohet, ne gadishmeri aty gjendet dhe autoambulanca.

DITA BOTËRORE E KANCERIT

Dita Botërore e Kancerit, 4 shkurti, është e vetmja iniciativë, ku e gjithë bota mund të bashkohet në luftën kundër epidemisë globale të kancerit. Dita Botërore e Kancerit është mundësi ideale për të rritur ndërgjegjësimin e luftës kundër epidemisë globale të kancerit, si dhe për të përhapur fjalën se zgjidhjet nuk janë të pamundura, ato ekzistojnë në të gjithë vazhdimësinë e kancerit dhe janë brenda mundësive tonë.

Dita Botërore e Kancerit do të shqyrtojë zbatimin e asaj që ne tashmë e njohim në fushat e parandalimit si zbulimi i hershëm, trajtimi dhe kujdesi, të cilat mund të ndikojnë barrën globale të kancerit për më mirë. Kanceri mund të reduktohet dhe kontrollohet nga zbatimi i strategjive të bazuara në fakte për parandalimin dhe zbulimin e hershëm të kancerit, si dhe menaxhimin e pacientëve me kancer. Dita Botërore e Kancerit e vitit 2015 ka si mesazh kryesor- “KANCERI-JO I PAMUNDSHËM”, i cili thekson nevojën për ndërmarrjen e veprimeve, në mënyrë që të nxisë luftën globale kundër kancerit në një nivel krejt të ri.

KANCERI-JO I PAMUNDSHËM

Trajnim nga QKCSA-ISH

Ne ambjentet e Telemedicines u zhvillua Trajnimi 1 ditor në vazhdimësi të punës për procesin e vetëvlerësimit, të përmirësimit të cilësisë dhe të Akreditimit te Spitalit Rajonal Vlore.Te pranishem stafi mjekesor, perfaqesues nga administrata dhe perfaqesuesit e QKCSA-ISH.

Autoambulance e re per Spitalit Rajonal Vlore

Reforma ne shendetesi ka cdo dite tregues.

Autoambulance e re edhe per Urgjencen e Spitalit Rajonal Vlore,e kompletuar me te gjitha pajisjet e nevojshme per sherbimin e urgjences .

Pages

Na vizitoni në

Na kontaktoni

Lagja: "Partizani", Spitali Rajonal Vlore.
Email : spitalivlore@shendetesia.gov.al
Telefon: +3553322657